jcpclogo

Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català (CJC/JCPC) som una organització juvenil comunista que treballa per incorporar a la joventut a la lluita pel Socialisme i el Comunisme. No lluitem simplement per la millora de les condicions de vida, treball i educació. Les reformes dins del capitalisme no eliminen les diferències entre classes, ni acaben amb l'explotació i l'atur. El nostre propòsit és organitzar i unificar les lluites diàries de la joventut obrera i estudiant (en cada centre d'estudis, de treball, barri o poble) entorn de l'estratègia del Front Obrer i Popular pel Socialisme.

Som la joventut del Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) i compartim el mateix projecte revolucionari. Els CJC/JCPC som l'escola de quadres comunistes que formaran part del PCPC en el futur.

Ens considerem hereus de tota la tradició de lluita comunista que ha existit a l'Estat espanyol. Des de la insurrecció d'octubre de 1934, la Guerra Nacional Revolucionària (1936-1939) i el ‘maquis’ fins a l'actualitat. Igualment assumim com llegat la Gran Revolució Socialista de 1917 a Rússia i el procés de construcció del socialisme al segle XX.

Som marxistes-leninistes i, en conseqüència, assumim que l'època actual és l'època de transició del capitalisme al socialisme. No hi ha etapes intermèdies entre una manera de producció i un altre; l'única república que resoldrà els problemes de la classe obrera i els sectors populars serà una República Socialista.

Els CJC/JCPC som una escola per a la formació de militants comunistes

Els CJC/JCPC creiem que la formació d'un militant comunista és un procés complex i llarg que conjumina el debat col·lectiu per abordar els problemes que afecten a la joventut treballadora i estudiant, la unitat d'acció per copejar com un puny a les injustícies del capitalisme i la formació en la teoria revolucionària de la classe obrera, el marxisme-leninisme.

Som una organització leninista, basada en el centralisme-democràtic, que combina la democràcia interna, la discussió i elaboració de línia política col·lectiva amb la unitat d'acció. Tota la militància ha de rendir comptes del seu treball i compromís, independentment de la responsabilitat que ocupi. La minoria ha de complir els acords de la majoria, superant l'individualisme, i no es permeten corrents o faccions organitzades. A mesura que anem creixent i construint col·lectius, anem avançant en els mètodes del centralisme democràtic i el caràcter bolxevic dels CJC/JCPC, doncs cada col·lectiu amb el seu treball i aportacions polítiques, enriqueix al conjunt de l'organització.

La nostra formació, tant en la lectura dels clàssics del marxisme-leninisme com la temprança obtinguda en les lluites de masses, garanteix que els militants de CJC/JCPC puguin passar algun dia a les files del PCPC.

Els CJC/JCPC contra l'explotació de la classe obrera

Els CJC/JCPC estem allà on la classe obrera sofreixi les conseqüències de l'opressió i l'explotació capitalista, en cadascuna de les seves lluites. El nostre treball, al costat del PCPC, és dotar a la classe obrera de consciència de classe, és a dir, convertir-la en un subjecte conscient de la seva destinació històrica.

La classe obrera és el subjecte que tot ho produeix. Sense la classe obrera no es mouria ni un sol engranatge. És de l'apropiació de la seva força de treball com la burgesia s'enriqueix i exerceix el poder polític. Pel seu paper fonamental en la producció, la classe obrera és l'únic subjecte revolucionari que pot enterrar el capitalisme.

La fi del capitalisme no és sol beneficiós per als obrers, també ho és per a sectors populars com els petits comerciants, els autònoms, els petits productors agrícoles, etc., condemnats a convertir-se en obrers (proletarització) per no poder competir amb els monopolis.

La nostra proposta d'organització per als treballadors són els Comitès per a la Unitat Obrera (CUO), com una estructura vàlida per abordar la contradicció entre el capital i el treball, l'irreconciliable disparitat d'interessos entre el treballador i la patronal.

Com a Joventut Comunista denunciem amb especial èmfasi les condicions d'extrema explotació que sofreix la joventut en els seus centres de treball, les seves miserables condicions de contractació com la temporalitat i els sous de misèria que li imposen els empresaris capitalistes.

Aquesta situació empitjora, encara més si cap, en el cas de la dona treballadora, sotmesa generalment a condicions laborals pitjors i salaris més baixos que els homes, a més d'haver d'assumir el pes fonamental de les tasques domèstiques.

Així mateix denunciem les dificultats de la joventut treballadora i d'extracció popular per accedir a un habitatge, disposar de serveis públics de qualitat (sanitat, educació, transport, etc.) o gaudir de temps lliure per fer esport, elevar el nivell cultural, participar en la gestió social i no consumir drogues.

Els CJC/JCPC per una educació al servei de la classe obrera i el Poble

Els CJC/JCPC proposem als estudiants que s'organitzin en el seu centre d'estudis contra les agressions del capitalisme al sistema públic d'ensenyament. Sigui el que sigui el seu mòdul acadèmic (secundària, batxiller, FP o universitat), l'estudiant està afectat per les estratègies que busquen privatitzar l'educació i restringir l'accés de la joventut d'extracció obrera i popular a la mateixa.

Treballem per la creació d'un sindicat únic estudiantil per a tot l'Estat que permeti copejar amb un sol puny per una educació pública al servei de la classe obrera i el poble, una educació que no es donarà sota el capitalisme sinó en el Socialisme.

La unió de les lluites estudiantils amb les lluites de la classe obrera és alguna cosa vital per a això. No solament perquè l'estudiant d'avui és el treballador del matí, sinó perquè la classe obrera és l'autèntic subjecte revolucionari.

Els CJC/JCPC contra la Unió Europea i l'imperialisme

L'explotació de la classe obrera té caràcter internacional i, per tant, els obrers de tots els països comparteixen la lluita comuna de derrotar al capitalisme. La seva solidaritat com a membres d'una mateixa classe és el *internacionalismo proletari.

Precisament a Espanya, en la nostra Guerra Nacional Revolucionària (1936-1939), es va donar un dels majors gestos d'internacionalisme proletari que ha conegut la història de la humanitat: les Brigades Internacionals, formades per 59.380 voluntaris de 54 països que van combatre al costat de la classe obrera espanyola contra el feixisme.

Avui dia l'imperialisme europeu s'organitza entorn de la Unió Europea, aliança monopolista, que atempta contra la sobirania dels pobles i participa en les agressions imperialistes de l'OTAN. Els CJC/JCPC ens oposem a la UE, a l'OTAN i a l'imperialisme.

Els CJC/JCPC per la unitat de la classe obrera i el dret d'autodeterminació

Els CJC/JCPC som una única organització en tot l'Estat perquè solament la unitat de tots els pobles de l'Estat espanyol en una mateixa lluita pot enderrocar al bloc oligàrquic burgès dominant. D'una altra manera, sense la presa de l'Estat per part de la classe obrera, no serà possible el lliure exercici del dret d'autodeterminació per part de les nacions oprimides històricament (Catalunya, Galiza i Euskal Herria) i el reconeixement dels seus drets culturals i lingüístics.

Només el Socialisme pot resoldre el problema de la qüestió nacional a l'Estat espanyol, posant les bases per a la fraternitat i cooperació entre els pobles. L'Estat Socialista serà un únic poder d'una única classe obrera.

La revolució socialista: més que una opció, una necessitat

Els CJC/JCPC, al costat del PCPC, apostem per l'acumulació de forces cap a la crisi revolucionària que manarà el sistema capitalista senil a l'escombriaire de la història.

La classe obrera i els sectors populars han d'organitzar-se en els seus centres de treball, barris i pobles per emprendre les seves lluites més immediates. La labor d'avantguarda del Partit Comunista serà explicar la dimensió política dels problemes immediats i unificar totes les lluites cap a en un front únic, un Front Obrer i Popular que enderroqui l'estat capitalista i proclami el Socialisme.

Per això la nostra crida és a l'organització de la joventut en cada centre d'estudis, de treball, barri o poble.

Cercador

Segueix-nos a:

Seccions web

Biblioteca

Audiovisual

CJCtv

Joventut Comunista

cjclogopng

Òrgan d'expressió

banner tr lateral

Editorial Tinta Roja

edicionesTR